Grub2 to nazwa Linuksowego bootloadera (GRUB – ang. GNU Grand Unified Bootloder). Jest to aplikacja, która poprzedza uruchomienie systemu operacyjnego, decyduje o wyborze parametrów uruchomieniowych systemu, jądra, również o tym który system operacyjny zostanie uruchomiony jeśli na komputerze mamy ich kilka.

Grub2 jest wieloplatformowy, tj. obsługuje zarówno systemy z rodziny Windows, Linux jak i BSD. Oferuje wsparcie dla takich systemów plików jak ext3, ext4, Btrfs, MINIX, FAT, NTFS, ZFS, ReiserFS, XFS, JFS. Radzi sobie również z szyfrowanymi dyskami, a nawet może zbootować system bezpośrednio z wskazanego pliku ISO (dla zaawansowanych).

Pliki konfiguracyjne Grub2 są rozrzucone w 3 miejscach:

/boot/grub/grub.cfg
/etc/default/grub
/etc/grub.d

/boot/grub/grub.cfg

Tego pliku nie należy modyfikować, jest on plikiem wynikowym przebudowywanym przez system (polecenie update-grub) za każdym razem gdy zmienia się lista dostępnych jąder lub gdy aktualizujemy system (w tym elementy bootloadera).

/etc/default/grub

To główny plik konfiguracyjny zawierający blisko 35 możliwych opcji, które możemy ręcznie modyfikować. Domyślne ustawienia wyglądają następująco:

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"

/etc/grub.d

Jest to katalog skryptów uruchomieniowych lub pomocniczych Grub-a. Możemy w tym miejscu dodawać nowe pliki (skrypty).

Jak wyłączyć wyświetlanie menu startowego GRUB2

Jeśli mamy zainstalowany tylko jeden system, zasadniczo menu startowe nie jest niezbędne. W celu przyspieszenia bootowania systemu można zmniejszyć czas oczekiwania lub całkowicie ukryć menu Grub-a.
Robi się to przez edycję pliku /etc/default/grub.

Sposób na ukrycie menu Grub2:

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

Czasami to nie wystarcza i w menu UEFI należy wyłączyć opcję „Legacy Boot”, w zależności od producenta te nazwy mogą różnie brzmieć, np. ASUS nazywa to „CSM”.


Referencje:
https://osworld.pl/grub-2-konfiguracja-linuksowego-bootloadera/
https://pl.euro-linux.com/blog/grub-nowoczesny-program-rozruchowy/