~/.config/lxpanel/Lubuntu/panels/panel

To ścieżka do pliku stanowiącego konfigurację paska systemowego w LXDE – lxpanel. Dokumentacje podają że manualna edycja tego pliku nie jest rekomendowana, niemniej jednak w praktyce może okazać się znacznie szybsza. Okienkowy konfigurator pomaga nam bardzo dobrze ustalić zakres możliwości i opcji. Jeśli pracujemy na kilku komputerach albo dość często zmieniamy komputer czy robimy reinstalację systemu, wtedy zawsze warto mieć zachowaną własną konfigurację paska aby szybko ją odtworzyć, podobnie jak z resztą w przypadku innych komonentów w linuksie, nie tylko z LXDE.

obrana przeze mnie konfiguracja zawiera kolejno:

 • przycisk menu
 • programy szybkiego uruchamiania (TODO)
 • okna pulpitu
 • otwarte okna programów (grupowane)
 • temperatura
 • systemowy tray na ikony i powiadomienia
 • data i godzina we własnym stylu
 • zamykanie systemu
# lxpanel config file. Manually editing is not recommended.
# Use preference dialog in lxpanel to adjust config when you can.
Global {
 edge=bottom
 allign=left
 margin=0
 widthtype=percent
 width=100
 height=24
 transparent=0
 tintcolor=#000000
 alpha=0
 setdocktype=1
 setpartialstrut=1
 usefontcolor=1
 fontcolor=#000000
 background=0
 backgroundfile=/usr/share/lxpanel/images/lubuntu-background.png
 iconsize=24
}
Plugin {
 type=menu
 Config {
  image=/usr/share/lubuntu/images/lubuntu-logo.png
  system {
  }
  separator {
  }
  item {
   command=run
  }
  separator {
  }
  item {
   image=gnome-logout
   command=logout
  }
 }
}
Plugin {
 type=launchbar
 Config {
  Button {
   id=pcmanfm.desktop
  }
  Button {
   id=lxde-x-www-browser.desktop
  }
 }
}
Plugin {
 type=space
 Config {
  Size=4
 }
}
Plugin {
 type=pager
 Config {
 }
}
Plugin {
 type=space
 Config {
  Size=4
 }
}
Plugin {
 type=taskbar
 expand=1
 Config {
  tooltips=1
  IconsOnly=0
  AcceptSkipPager=1
  ShowIconified=1
  ShowMapped=1
  ShowAllDesks=0
  UseMouseWheel=1
  UseUrgencyHint=1
  FlatButton=0
  MaxTaskWidth=150
  spacing=1
  GroupedTasks=1
  DisableUpscale=0
  SameMonitorOnly=0
 }
}
Plugin {
 type=thermal
 Config {
  NormalColor=#1CA91C
  Warning1Color=#fff000
  Warning2Color=#ff0000
  AutomaticLevels=1
  Warning1Temp=93
  Warning2Temp=98
  AutomaticSensor=1
 }
}
Plugin {
 type=space
 Config {
  Size=4
 }
 expand=0
}
Plugin {
 type=tray
 Config {
 }
}
Plugin {
 type=indicator
 Config {
  applications=1
  datetime=0
  messages=0
  network=1
  session=1
  sound=1
 }
}
Plugin {
 type=space
 Config {
  Size=2
 }
 expand=0
}
Plugin {
 type=kbled
 Config {
 }
}
Plugin {
 type=dclock
 Config {
  ClockFmt=%a, %d %b %Y, %H:%M
  TooltipFmt=%Y-%m-%d %Z
  BoldFont=0
  IconOnly=0
  CenterText=0
 }
}
Plugin {
 type=launchbar
 Config {
  Button {
   id=/usr/share/applications/lubuntu-logout.desktop
  }
 }
}

Aby zobaczyć efekty zmian natychmiast, po edycji pliku należy przeładowadować lxpanel:

lxpanelctl restart

Jak przywrócić LXpanel do domyślnej konfiguracji?

Co zrobić gdy przy ręcznej edycji pliku popełnimy jakiś błąd składni który uniemożliwi prawidłowe sparsowanie konfiguracji? Jeśli nie potrafimy odnaleźć i zażegnać błędu, można przywrócić domyślą konfigurację zawartą w pliku pod ścieżką:

/usr/share/lxpanel/profile/Lubuntu/panels/panel

gotowe polecenie

cp /usr/share/lxpanel/profile/Lubuntu/panels/panel ~/.config/lxpanel/Lubuntu/panels
lxpanelctl restart