Konfiguracja Lighttpd (potocznie lighty) nieco różni się od flagowego Apache’a, jak skonfigurować w nim wirtualne hosty? Oto sposób:

Punktem wyjściowym do dodania nowego hosta w systemie jest edycja pliku /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

domyślnie może wyglądać on tak:

127.0.0.1    localhost.localdomain localhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
#(added automatically by netbase upgrade)
::1   ip6-localhost ip6-loopback
feo0::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

pierwszej linii nie wolno nam usuwać, dopisujemy pod nią potrzebne nazwy hostów:

127.0.0.1    cms
127.0.0.1    panel

lub np. na serwerze dedykowanym w OVH (jako alternatywny DNS):

213.251.188.141 sdns2.ovh.net

do obsługi virtualhost-ów (vhost-ów) w lighttpd będzie nam potrzebny moduł simple-vhost
w konsoli wystarczy wpisać:

sudo lighty-enable-mod

pojawi nam się lista dostępnych modułów lighttpd wraz z tymi, które już mamy aktywowane:

Available modules: auth accesslog cgi evasive evhost expire fastcgi flv-streaming no-www proxy rrdtool simple-vhost ssi ssl status userdir usertrack fastcgi-php debian-doc 
Already enabled modules: fastcgi                                                    

Enable module:

po dwukropku wpisujemy simple-vhost,
konsola zwróci: Enabling simple-vhost: ok Run /etc/init.d/lighttpd force-reload to enable changes przeładowujemy lighttpd zgodnie z powyższym:

sudo /etc/init.d/lighttpd force-reload

w katalogu

/etc/lighttpd/conf-enabled

pojawił się nowy plik

10-simple-vhost.conf

edytujemy go

sudo nano /etc/lighttpd/conf-enabled/10-simple-vhost.conf
# /usr/share/doc/lighttpd-doc/simple-vhost.txt

server.modules += ( "mod_simple_vhost" )

## The document root of a virtual host is document-root =
##  simple-vhost.server-root + $HTTP["host"] + simple-vhost.document-root
simple-vhost.server-root     = "/srv"
simple-vhost.document-root    = "public_html"

## the default host if no host is sent
simple-vhost.default-host    = "www.example.com"

i na końcu dodajemy

$HTTP["host"] == "cms" {
  server.document-root = "/var/www/cms/"
}
$HTTP["host"] == "panel" {
  server.document-root = "/var/www/admin/"
}

oczywiście zakładając że takie katalogi istnieją
następnie przeładowujemy ponownie lighttpd

sudo /etc/init.d/lighttpd force-reload

odtąd po wpisaniu w przeglądarce np. „panel”, zobaczymy odpowiednią stronę