Tytułem wstępu – narzędzie tar jest naprawdę świetne, jest najstarszym narzędziem do archiwizacji w Linuksie, ale jego znajomość jest wystarczająca aby zrealizować praktycznie każde zadanie związane z tworzeniem skompresowanego archiwum, podglądaniem zawartości lub wypakowaniem. Tar znajdziemy w każdej (chyba nawet najbardziej minimalistycznej) dystrybucji Linuksa, co więcej działa bardzo szybko i ma składnię prostą do nauczenia.

Najprostsze stworzenie pliku archwium (bez kompresji)
opcja -c mówi że tworzymy archiwum, -f pozwala na określenie ścieżki i nazwy pliku który zostanie stworzony

tar -cf wordpress.tar wordpress/

Wbrew pozorom często praktycznym zastosowaniem może okazać się tworzenie archiwum bez kompresji, czyli do postaci zwykłego pliku TAR. Dlaczego tak? Otóż jeśli mamy do spakowania bardzo duże pliki lub witryny (np. kilka gigabajtów) a jednocześnie potrzebujemy żeby polecenie wykonało się bardzo szybko, powiedzmy w maksymalnie parę sekund, wtedy najlepiej jest zrobić właśnie archiwum TAR. Potem jako druga faza możemy do takiego pliku dodać kompresję Gzip poleceniem gzip

gzip wordpress.tar

Stworzenie archiwum z dodatkowymi opcjami, kolejno zapisanie praw dostępu (p), tryb gadatliwy (v), kompresja gzip (z)

tar -czvpf wordpress-last.tar wordpress/

dołączenie nowego pliku do istniejącego archiwum (r):

tar -rvf archiwum.tar.gz nowy_plik

zaktualizowanie istniejącego archiwum tylko nowszymi plikami (u):

tar -uzvf archiwum.tar.gz nazwa_katalogu

wykluczenie katalogu

tar --exclude='./wp-content/uploads/*' -cpf ../backup-no-media.tar ./

wykluczenie wielu katalogów lub plików

tar --exclude='./wp-content/uploads/*' --exclude='./wp-config.php' -cpf ../backup-no-media.tar ./

rozpakowanie archiwum do wybranego katalogu

tar -zxvf wordpress.tar.gz -C public_html/mydomain.pl

opcje

| skrót | pełna opcja | znaczenie |
| -c | –create | nowy plik |
| -z | –gzip, –gunzip, –ungzip | kompresja GZIP |
| -v | –verbose | tryb gadatliwy |
| -f | –file=nazwa_pliku | określenie pliku wynikowego |
| -x | –extract, –get | rozpakowanie |
| -t | –list | wylistowanie zawartości |
| -r | –append | dołączenie plików na końcu archiwum |
| -u | –update | dołączenie plików nowszych niż te w archiwum |
| -p | (permission) | zachowuje informacje o prawach dostępu |
| -w | … | ask confirmation before adding files |
| -W | … | verify an archive file |
| -C | … | wybór katalogu docelowego |

źródła
http://www.binarytides.com/linux-tar-command/
https://www.tecmint.com/18-tar-command-examples-in-linux/
https://www.cyberciti.biz/faq/list-the-contents-of-a-tar-or-targz-file/