Dodanie przezroczystości do okien w LXDE

Menedżer Openbox nie ma tej funkcjonalności, aby włączyć możliwość przezroczystości na oknach potrzebny jest dodatkowy pakiet:

sudo apt-get install xcompmgr

źródło:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=132900

Automatyczne włączanie NUMLOCK wraz ze startem systemu

Zgodnie z tym jak podają inne źródła – odszukanie pliku konfiguracyjnego LXDE powinno zadziałać, w moim przypadku ścieżki podawane w tutorialach nie działały ponieważ LXDE z różnymi wersjami układa sobie różnie pliki konfiguracyjne.

nano /etc/xdg/lubuntu/lxdm/lxdm.conf
/etc/lxdm/lxdm.conf

potrzebna komenda do dopisania lub zmiany w pliku

numlock=1

Alternatywny sposób bez dotykania plików konfiguracyjnych

sudo apt-get install numlockx

Należy pamiętać aby dodać ręcznie numlockx do programów startowych LXDE

źródło:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Activating_Numlock_on_Bootup