Blog pasjonaty Linux

Fail2ban – zapobieganie włamaniom typu brute-force na serwerze

Fail2Ban to program służący ochronie serwera poprzez blokowanie ataków typu brute-force na najważniejsze usługi systemowe (ssh/ftp/apache/mail). W wypadku przekroczenia określonej w konfiguracji liczby błędnych logowań, fail2ban blokuje włamywaczowi, robotom albo użytkownikowi dostęp do systemu poprzez ustawienie blokady jego IP w […]

Debian – instalacja pulpitu zdalnego NX przez ssh

Poniżej opisuję ścieżkę działania jaką „popełniłem” na serwerze dedykowanym w OVH w 2011, nie byłem tak obeznany z konsolą i edycją plików konfiguracyjnych tylko przez SSH i stwierdziłem wtedy że do sprawnego i pełnego zarządzania Debianem najlepiej będzie gdy połączę się przez zdalny […]

Lighttpd – jak stworzyć virtual-hosty

Konfiguracja Lighttpd (potocznie lighty) nieco różni się od flagowego Apache’a, jak skonfigurować w nim wirtualne hosty? Oto sposób: Punktem wyjściowym do dodania nowego hosta w systemie jest edycja pliku /etc/hosts sudo nano /etc/hosts domyślnie może wyglądać on tak: 127.0.0.1 localhost.localdomain […]

Go to Top