Przy dłuższej pracy w terminalu aż się prosi żeby sobie ułatwiać pewne czynności skrótami klawiszowymi, poniżej przedstawiam najpopularniejsze w powłoce Bash

Obsługa systemowego schowka

Ctrl + Shift + C – skopiowanie tekstu do schowka

Ctrl + Shift + V – wklejenie tekstu ze schowka

Shift + Insert – wklejenie tekstu ze schowka (działa identycznie)

Skróty z Ctrl

Ctrl + a – Przejście do początku wiersza
Ctrl + e – Przejście na koniec wiersza.

Ctrl + xx – Poruszanie się pomiędzy końcem linii a daną pozycją kursora.
Ctrl + u – Usunięcie wszystkiego od kursora do początku linii.

Ctrl + k – Usunięcie wszystkiego od kursora do końca linii.
Ctrl + d – Usunięcie znaku na kursorze. Działa jak Delete.

Ctrl + l – Czyszczenie ekranu. Działa jak Clear.
Ctrl + r – Przeszukiwania historii wstecz po wpisanych znakach.

Ctrl + R – Przeszukiwania historii wstecz po wielu zdarzeniach.
Ctrl + c – Przerwanie wykonywania obecnej komendy.

Ctrl + z – Zawieś / zatrzymaj wykonywaną komendę.

Skróty z Alt

Alt + < – Przesuń się do pierwszej linii w historii. Alt + > – Przesuń się do ostatniej linii w historii.
Alt + ? – Wyświetl listę komend, listę plików. Działa jak 2xTab.

Alt + * – Wstawia do komendy wszystkie możliwe dopasowania.
Alt + / – Próbuje uzupełnić nazwę pliku lub komendy.

Alt + . – Wstawia ostatni argument poprzedniej komendy.
Alt + b – Cofnij się o jedno wyrażenie.

Alt + c – Zamień mała literę na dużą przy wybranym wyrazie.
Alt + d – Usuń cały wyraz.

Alt + f – Przejdź do przodu o jedno wyrażenie.
Alt + l – Zamień dużą literę na małą przy wybranym wyrazie.

Alt + n – Przeszukaj historię do przodu.
Alt + p – Przeszukaj historię do tyłu.

Alt + r – Odwołaj komendę.
Alt + t – Zamień kolejność wyrazów. Alt + u – Zamień małe litery na duże.

Alt + back-space – Usuwaj do tyłu całymi wyrazami.

Skróty z Tabulatorem:

TAB – autouzupełnianie (nazw funkcji/katalogów/plików)

TAB + TAB (2T) – wypisanie wszystkich znanych poleceń/argumentów (również w autouzupełnianiu)

/2T – Wyświetlenie struktury systemu łącznie z plikami ukrytymi.

*2T – Wyświetlenie plików wybranego katalogu bez plików ukrytych.

~2T – Wyświetlenie wszystkich użytkowników z „/etc/passwd”

$2T – Wyświetlenie wszystkich zmiennych systemowych.

@2T – Wpisy z „/etc/hosts”

=2T – Wyświetla zawartość katalogu wraz z plikami ukrytymi. Działa jak ls lub dir.