xbacklight

sudo apt-get install xbacklight

Odtąd możliwe jest sterowanie jasnością używając poleceń:

xbacklight -inc 10
xbacklight -dec 10

lub prościej

xbacklight -10
xbacklight +10

xrandr

xrandr --output DVI-I-1 --brightness 0.1

dodanie obsługi klawiszy specjalnych

Ten scenarisz jest dla środowisk graficznych korzystających z Openbox

/home/damian/.config/openbox/lubuntu-rc.xml

magiczny fragment

<!-- https://wiki.archlinux.org/index.php/openbox -->
<!-- http://openbox.org/wiki/Help:Actions -->
<keybind key="XF86MonBrightnessDown">
<action name="Execute">
<command>xbacklight -10</command>
</action>
</keybind>
<keybind key="XF86MonBrightnessUp">
<action name="Execute">
<command>xbacklight +10</command>
</action>
</keybind>
``

przeładowanie ustawień Openbox-a

<pre>openbox --reconfigure</pre>

<em>Uwaga: klawisze specjalne w niektórych laptopach nie są rozpoznawalne, tj. nie dają żadnego sygnału wejścia. Jeśli tak jest w twoim laptopie, trzeba posłużyć się dodatkowym narzędziem do mapowania, o tym będzie następny artykuł.</em>